Årets Nobelkonstnär

2021-23 har jag gjort konstverk til pristagarna av Nobelpriset

En ära och en utmaning

Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm utser varje år Nobelpristagarna i kemi, fysik och ekonomi till Nobelstiftelsen – och vid prisutdelningen får mottagarna förutom medaljen, ett diplom med ett unikt konstverk. I 2021 utsågs jag att skapa konstverken som Årets Nobelkonstnär för pristagarna i kemi, i fysik 2022 och ekonomi 2023.

Det är fantastiskt att vara en del av traditionen och den speciella atmosfär som omger Nobelpriset, och samtidigt har det varit ett tillfälle att utforska spänningsfältet mellan konst och vetenskap, inte som en illustration av ett forskningsresultat utan som en konstnärlig tolkning.

Även som konst och vetenskap är väldigt olika i metod och arbete tror jag att det finns likheter i utgångspunkten för processen, där inspiration och intuition letar som fram genom ovisshet.


2023

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Claudia Goldin, som bara den tredje kvinnan i historien, tilldelades årets Nobelpris i ekonomi för sin banbrytande forskning om kvinnor på arbetsmarknaden. ”It’s about time” var det tvetydiga påståendet som Professor Kerstin Enflo baserade sitt presentationstal på vid prisutdelningen – för det är både på tiden, och samtidigt Claudia Goldins forskning mycket om att se kvinnors deltagande på arbetsmarknaden över tid för att förstå de strukturella ojämlikheter som finns.

I mitt brev till Claudia skrev jag bland annat:

Det gläder mig att just din forskning, om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, har fått pris i år, eftersom jag själv omedelbart kan förstå vikten av att belysa orsakerna till de ojämlikheter som finns mellan män och kvinnor i arbetslivet. Även inom min bransch, konstvärlden, upplever jag fortfarande stora skillnader i möjligheter och arvode mellan män och kvinnor, trots att en majoritet av studerande på konstnärliga institutioner är kvinnor. Men jag upplever också att det nu finns en allt växande förståelse för de bakomliggande strukurella mönstren, tack vare forskning som din.
Mitt verk till ditt diplom är min konstnärliga tolkning av ”the gender gap”. I min konst arbetar jag grundläggande med abstraktioner som ofta får väldigt kontreta uttryck – i ett spel av tillfälligheter som får överranskande konsekvenser för bildens helhet. Likt livet.
Claudia Goldin

© Nobel Prize Outreach. Photo Clément Morin

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Dan Lepp © The Nobel Foundation 2023


Nobel – prisutdelning och festen

© Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi

Original Nobelpris skiss till diplom Anja Richardt Krabbe

2022

Nobelpriset i fysik

Årets Nobelpristagare i fysik Alain Aspect, John F. Clauser och Anton Zeilingar tilldelades priset för experiment med sammanflätade fotoner som påvisat brott mot Bell-olikheter och banat väg för kvantinformationsvetenskap.

I mitt brev till mottagarna skrev jag bland annat:

Din forskning inom kvantfysik är en stor inspirationskälla och skapar många bilder – mitt verk till dig avspeglar i lager av färger och former några av de tankar och idéer som uppstått av denna inspiration. Det kommer att alltid att finnas stora skillnader mellan den konstnärliga och den vetenskapliga metoden, men jag föreställer mig att vi delar upplevelsen av, att våra personliga referenser och erfarenheter, samt intuition och tvivel spelar en stor roll i processen. Ungefär som sammanhållningen mellan självständiga partiklar.

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom © The Nobel Foundation 2022 

Alain Aspect

© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh 

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom © The Nobel Foundation 2022 

John F. Clauser

© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh 

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom © The Nobel Foundation 2022 

Anton Zeilinger

© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh 


2021

Nobelpriset i kemi

Nobelpriset i kemi 2021 tilldelades Benjamin List och David MacMillan för deras forskning inom utveckling av asymmetrisk organokatalys.

I mitt brev till mottagarna skrev jag bland annat:

Min konst bjuder på flera historier, som jag utvecklar i lager av färger och former. Antagna symboliska betydelser upplöses eller tar fart och blir till ytans egna logik. Jag har använt ditt spännande arbete som utgångspunkt och nyttjat det som en början i min egen utforskning kring vad ett konstverk kan rymma, lite som en katalysator så att säga.
Kungliga Vetenskapsakademi
Præsentation af kunstværkerne på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom Copyright © The Nobel Foundation 2021 

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom Copyright © The Nobel Foundation 2021 

© Nobel Prize Outreach. Photo: Bernhard Ludewig
© Nobel Prize Outreach. Photo: Risdon Photography

Konstnärlig process

Verken presenterades sedan för kommittén och Ständiga sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm tillsammans med kalligrafens verk för godkännande, innan bokbindaren gjorde sitt avslutande diplom. Alla tre åren arbetade jag tillsammans med kalligrafen Marie A. Györi och Leonard Gustafssons Bokbinderi AB.