Årets Nobelkunstner

2021-23 har jeg lavet kunstværkerne til Nobelprismodtagerne

En ære og en udfordring

Hvert år udvælger Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm Nobelprismodtagerne i kemi, fysik og økonomi for Nobelstiftelsen – og til prisoverrækkelsen får modtagerne, udover medaljen, et diplom med et unikt kunstværk. I 2021 blev jeg udnævnt til at lave kunstværkerne som Årets Nobelkunstner til prismodtagerne i kemi i 2021, i fysik i 2022 og økonomi i 2023.

Det er stort at være en del at traditionen og den specielle stemning, der omgiver Nobelprisen, og det har samtidigt været en mulighed for at udforske spændingsfeltet mellem kunst og videnskab, ikke som illustration af et forskningsresultat, men som en kunstnerisk fortolkning.

Selv om kunst og videnskab er meget forskellige i metode og virke, tror jeg at der i processens udgangspunkt findes ligheder, hvor inspiration og intuition finder vej gennem en uvished.


2023

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Claudia Goldin blev, som den kun tredje kvinde i historien, tildelt årets Nobelpris i økonomi for sin banebrydende forskning om kvinder på arbejdsmarkedet. ”It´s about time” var det dobbeltydige udsagn som Professor Kerstin Enflo byggede sin begrundelsestale op om ved prisoverrækkelsen – for det var både på tide, og samtidigt handler Claudia Goldin´s forskning meget om at se kvinders deltaglese på arbejdsmarkedet over tid for at forstå de strukturelle uligheder der findes.

I mit brev til Claudia skrev jeg blandt andet:

Det glæder mig at netop din forskning indenfor kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet har fået prisen i år, for jeg kan umiddelbart forstå vigtigheden af at belyse årsagerne til de uligheder der findes mellem mænd og os kvinder i vores arbejdsliv og indkomst. Jeg oplever selv i min branche, kunstverdenen, stadig store forskelle i muligheder og aflønning mellem mænd og kvinder på trods af en overvægt af kvinder på de kunstneriske uddannelser. Men jeg oplever også at der nu kommer stadig større forståelse for de strukturelle mønstre der ligger bag, takket være forskning som din.
Mit værk til dit diplom er min kunstneriske fortolkning af ”the gender gap”. Jeg arbejder i min kunst med grundlæggende abstraktioner, der ofte får meget konkrete udtryk – i et spil af tilfældigheder, der får overraskende konsekvenser for helheden i billedet. Som i livet.
Claudia Goldin

© Nobel Prize Outreach. Photo Clément Morin

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Dan Lepp © The Nobel Foundation 2023

Nobel – prisoverrækkelsen og festen

© Nobel Prize Outreach. Photo: Nanaka Adachi

Original Nobelpris skiss till diplom Anja Richardt Krabbe

2022

Nobelprisen i fysik

Dette års Nobelprismodtagere i fysik Alain Aspect, John F. Clauser og Anton Zeilinger fik prisen for eksperimenter med sammenflettede fotoner, påvisning af brud mod Bell-forskelle og baning af nye veje for kvanteinformationsvidenskab.

I mit brev til modtagerne skrev jeg blandt andet:

Din forskning indenfor kvantefysik har en stor inspirationskraft og skaber mange billeder – mit værk til dig afspejler i lag af farver og former nogle af de ideer og tanker den har sat i gang hos mig.  Den kunstneriske metode vil altid att være anderledes end den videnskablige, men jeg forestiller mig at vi deler oplevelsen af, at vores personlige referenser och erfaringer, samt intuitionen och tvivlen spiller en stor rolle i processen. Lidt som samhørighed mellem uafhængige partikler.

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom © The Nobel Foundation 2022 

Alain Aspect

© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh 

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom © The Nobel Foundation 2022 

John F. Clauser

© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh 

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom © The Nobel Foundation 2022 

Anton Zeilinger

© Nobel Prize Outreach. Photo: Stefan Bladh 


2021

Nobelprisen i kemi

Nobelprisen i kemi 2021 blev tildelt Benjamin List og David MacMillan for deres forskning inden for udviklingen af asymetrisk organokatalyse.

I mit brev til modtagerne skrev jeg blandt andet:

Min kunst byder på flere historier, som jeg udvikler i lag af farve og former. Antagne symbolske betydninger opløses eller tager fart och bliver till fladens egen logik. Jag har anvendt dit spændende arbejde som udgangspunkt och benyttet det som en begyndelse i min egen udforskning omkring hvad et kunstværk kan rumme, lidt som en katalysator så att sige.
Kungliga Vetenskapsakademi
Præsentation af kunstværkerne på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom Copyright © The Nobel Foundation 2021 

Artist: Anja Richardt Krabbe Calligrapher: Marie A. Györi Book binder: Leonard Gustafssons Bokbinderi AB Photo reproduction: Lovisa Engblom Copyright © The Nobel Foundation 2021 

© Nobel Prize Outreach. Photo: Bernhard Ludewig
© Nobel Prize Outreach. Photo: Risdon Photography

Kunstnerisk proces

Det var en spændende udfordring at arbejde inden for rammerne af Nobelprisen – processen er omgivet af meget hemlighedskræmmeri og fastlagte formater og procedurer, og naturligvis en kort og intensiv arbejdsperiode fra offetliggørelsen af prismodtagerne til deadline.

Efter research i emnet for den pågældende pris, påbegyndte jeg en omfattende skitseproces og havde mere en 20 forskellige forslag i spil før udvælgelse og færdiggørelse. Til sidst var jeg overbevist om hvilket kunstværk som passede præcist til prismodtageren.

Værkerne blev herefter præsenteret for udvalget og den Ständiga sekreterare på Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm sammen med kalligrafens værk til godkendelse, før bogbinderens lagde sidste hånd på et endelige diplom. Alle tre år arbejdede jeg sammen med kalligraf Marie A. Györi og Leonard Gustafssons Bokbinderi AB.